Osvedčenie o akreditácii udelené SNAS

 

TÜV certifikát: ISO:9001 

 

TÜV certifikát: ISO:14000

 

TÜV certifikát: ISO:18001

 

Oprávnenie na opravu a revízie pre tlakové zariadenia

 

Oprávnenie na opravu a revízie elektrozariadení

 

Oprávnenie na opravu a revízie zdvihákov

 

Rozhodnutie o autorizácii na výkon overovania určených meradiel

 

Rozhodnutie o registracii na opravu a montáž určených zariadení