Všetky prevádzky a pracovníci sa neustále snažia chrániť životné prostredie a zlepšovať neustálymi inováciami a zlepšeniami prístup k životnému prostrediu vo firme a u svojich zákazníkov.

 

Zlepšenia plánované na rok 2010 a 2011 sme splnili a sme držiteľom certifikátu ISO 14000. Do roku 2015 sme dosiahli ďalšie významné zlepšenia:

 

  • politiku ochrany životného prostredia sme potvrdili certifikátom ISO 14000, ktorý nájdete TU.

 

  • dôsledne separujeme všetky typy odpadov (fólie, plastové fľaše, polystyrén, ai)

 

  • zaviedli sme kúrenie na drevo z drevených obalov našich výrobkov, hlavne v prevádzkach Ružomberok a Bratislava. Kúrenie drevom neprodukuje žiadne CO2 emisie. Pri kusovom dreve - 1 x 0,5 metra nevnášame žiadnu dodatočnú energiu na spracovanie, ako pri štiepkovaní, paletách a podobne.

 

  • v prevádzke Košice sme zaviedli úplne bezodpadové vodné hospodárstvo. Voda zo všetkých plôch, toaliet a umývadiel je spracovaná v lapole a čističke odpadových vôd zbieraná v požiarnej nádrži a použitá na závlahy. 

 

  • v roku 2015 sme v Bratislave, najväčšej prevádzke, zaviedli automatizovaný výdaj oleja pre našu potrebu. Obmedzujeme tým spotrebu nevratných obalov ako menšie kanistre.

 

  • v prevádzke Bratislava sme v roku 2015 nainštalovali fotovoltaické články pre výrobu elektrickej energie.