Všetky prevádzky a pracovníci sa neustále snažia chrániť životné prostredie a zlepšovať neustálymi inováciami a zlepšeniami prístup k životnému prostrediu vo firme a u svojich zákazníkov.

 

Politiku ochrany životného prostredia pravidelne potvrdzujeme certifikátom ISO 14000, ktorý nájdete TU.

 

 

  • dôsledne separujeme všetky typy odpadov (fólie, plastové fľaše, polystyrén, ai)

  

  • v prevádzke Košice sme zaviedli úplne bezodpadové vodné hospodárstvo. Voda zo všetkých plôch, toaliet a umývadiel je spracovaná v lapole a čističke odpadových vôd zbieraná v požiarnej nádrži a použitá na závlahy. 

 

  • v roku 2015 sme v Bratislave, najväčšej prevádzke, zaviedli automatizovaný výdaj oleja pre našu potrebu. Obmedzujeme tým spotrebu nevratných obalov ako menšie kanistre.

 

  • v prevádzke Bratislava sme v roku 2015 nainštalovali fotovoltaické články pre výrobu elektrickej energie

 

  • Zavedenie systému používania prateľných utierok na olej (v školiacom stredisku, pre servis) namiesto jednorázových utierok a handier

 

  • Pitný režim v kuchynke: namiesto plastových fliaš máme galóny vody, čím sme zredukovali používanie plastových fliaš

 

  • Záhrady v areály firmy prispievajú už roky k lepšej mikroklíme v okolí (Bratislava a Košice). Jazierka ako biotopy pre vtáky a iné živočíchy.

 

  • Papierové tašky ako doplnok k rozložiteľným plastovým

 

  • LED svietidlá v Ružomberku (plán aj na ďalšie prevádzky)

 

  • snaha vyberať ekologickejšíe reklamné predmety