Norma 17025:2017 nás opäť postavila pred náročný proces zdokonaľovania a zmeny v našich, od roka 2017 už akreditovaných,  metrologických labákoch. Prepracovali sme príručku kvality, preškolili sa, zmenili či vylepšili sme postupy práce a laboratórne technológie. Dva roky koncepčnej, trpezlivej práce sú úspešne za nami z čoho máme veľkú radosť.

 

 Ikona divízie metrológia firmy Homola

 

Veľká vďaka patrí vedúcim našich laborátórii Bratislava, Ružomberok, Košice, manažérovi kvality i každému členovi Homola metrológie!

 

Osvedčenie o akreditácii Homola

 

 

 

Potrebujete skontrolovať presnosť vášho prístroja, ktorý meria vlhkosť/ teplotu/ tlak/momenty sily/ plyny od akreditovaného laboratótia?

 

Neváhajte využiť naše kvalitné služby!

 

 

 

 

 

 

 

pozn.: Osvedčenie o akreditácii na obrázku je pre účel článku graficky pozmenené, originál je dostupný na pracoviskách.