Informácií, vedomostí a zručností nikdy nie je dosť a preto v našom portfóliu služieb hrajú dôležitú úlohu aj školenia a vzdlávanie. K dispozícii máme vlastné školiace priestory a zariadenia v Bratislave a Ružomberku.

 

Tento rok sme zorganizovali celkovo 10 školení pre zákazníkov a na 13-tich sme sa školili my.

 

Koho za týmto všetkým hľadať?

 

Peter Benka   Jan Gazi

                         Ing. Peter Beňka                                                     Ing. Ján Gaži

                 

                   špecialista na diagnostiku                                      špecialista na klimatizácie

                     motorov a podvozkov                                                    a pneuservis