Kód
Služba  Cena bez DPH  Cena s DPH
REV102 Pracovné stroje I- vyvažovačky, sťahováky, zváračky... (Pracovné stroje, alebo spotrebiče, ktoré nie sú trvalo pripojené na zdroj elektrickej energie) 20 € 24 €
REV103 Pracovné stroje II - valcové skúšobne bŕzd... (Pracovné stroje, ktoré sú trvalo pripojené na zdroj elektrickej energie) 33 € 39,60 €
REV104 Zdvíhacie zariadenia - časť elektro 33 € 39,60 €
REV105 Striekacie boxy - časť elektro 129 € 154,80 €
REV106 Kompresory - časť elektro 33 € 39,60 €
REV201 Prizdvihovacie zdvíhacie zariadenia - ručné a nožné 33 € 39,60 €
REV202 Pneumatické zdvíhacie zariadenia 33 € 39,60 €
REV203 Zdvíhacie zariadenia - časť mechanická 57 € 68,40 €
REV301 Kompresory - tlaková časť 57 € 68,40 €
REV302 Kompresory - tlakové nádoby, tlakové delá 33 € 39,60 €
REV401 Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení a tlakových zariadení - s vystavením preukazu 14 € 16,80€
REV402 Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení a tlakových zariadení - bez vystavenia preukazu 8 € 9,60 €
REV403 Školenie obsluhy žeriavov a viazačov bremien* 33 € 39,60 €
REV404 Školenie obsluhy motorových vozíkov - základný kurz* 134 € 160,80 €
REV405 Školenie obsluhy motorových vozíkov - opakovaný kurz* 33 € 39,60 €
REV408 Školenie obsluhy elektrických pohyblivých plošín 37 € 44,40 €
REV501 Návod na obsluhu revidovaného zariadenia (Dokumentácia je započítaná v cene nového zariadenia, účtuje sa len v prípade jej straty) 6 € 7,20 €
REV502 Kniha zdvíhacieho zariadenia (Dokumentácia je započítaná v cene nového zariadenia, účtuje sa len v prípade jej straty) 6 € 7,20 €
REV503 Prevádzkový denník tlakovej nádoby (Dokumentácia je započítaná v cene nového zariadenia, účtuje sa len v prípade straty) 6 € 7,20 €
CERTKOPIA Certifikát vystavenie kópie 11 € 13,20 €
M Práca mechanická

40,20,- €/

hod/technik

48,24 €

/hod/technik

E Práca elektronická/metrológ

50,50,- €

/hod/technik

60,60 €

/hod/technik

C Čas technika na ceste

10,20 €

/hod/technik

12,24 €

/hod/technik

KURIÉR:      
DOPRAVNE1 Dopravné a balné 0-5 kg 5,99 €   7,19 €
DOPRAVNE2 Dopravné a balné 5,01-10 kg 6,99 €   8,39 €
DOPRAVNE3 Dopravné a balné 10,01-15 kg 7,99 €   9,59 €
DOPRAVNE4 Dopravné a balné 15,01-20 kg 8,99 € 10,79 €
DOPRAVNE5 Dopravné a balné nad 20 kg 0,49 €/kg   0,59 €/kg

 

 

 

 

*Sprostredkovaná služba

 

Cenník platný od 1.1.2021

 

V cene revízií je zahrnuté premazanie a základné nastavenie strojov, vystavenie revíznych správ a upozorňovanie na skončenie platnosti certifikátov prostredníctvom pošty.

 

Nastavenie a premazanie vykonávajú školení servisní technici.

 

V cene revízií nie je zahrnutá cena za prípadné opravy. Tie sa účtujú podľa aktuálneho cenníka služieb.

 

Za uprednostnenie sa účtuje príplatok + 50% z ceny revízie.

**V prípade požiadavky zákazníka na revízne služby mimo štandardnej pracovnej doby (Pon-Pia: 7,00-15,30) účtujeme príplatok + 50% zo základnej hodinovej sadzby za každú odpracovanú hodinu.

***V prípade požiadavky zákazníka na revízne služby v sobotu, nedeľu alebo cez sviatok účtujeme príplatok + 100% zo základnej hodinovej sadzby za každú odpracovanú hodinu.