Na to, aby sme vám mohli vzniknutý problém na vašom PC, či zariadení napojenom na PC odstániť v krátkom čase a bez zbytočných nákladov na dopravu, vykonávame vybrané servisné úkony prostredníctvom POMOCI NA DIAĽKU cez počítač.

 

Prosím, postupujte podľa nasledujúcich  krokov a stiahnite si softvér Team Viewer, ktorý nám umožní dostať sa do vašeho PC.

 

Spustením aplikácie na vzdialené ovládanie Vášho PC dávate svoj súhlas ku zmenám v jeho konfigurácii vedúcim k odstránieniu vzniknutého problému. Spustením aplikácie vzdialenej pomoci zároveň súhlasíte s cenou 23,- € bez DPH za každú začatú polhodinu, s pripojením na váš PC a aj tu uvedenými podmienkami.

 

Opravu nahláste nášmu technickému oddeleniu. Ak náš technik usúdi, že je vhodné a možné opravu riešiť cez vzdialenú pomoc, postupujte nasledovne:

 

  • pripojte sa na s vaším "pokazeným" PC na internet

  • do tohoto PC si stiahnite nasledujúci link STIAHNUŤ TEAM VIEWER  

  • ide o TW ver.č.8

  • softvér sa vám automaticky nainštaluje a otvorí sa Vám okno s ID číslom a heslom. Tieto údaje zatelefonujte nášmu technikovi. 

  • následne sa náš technik začne pohybovať vo vašom PC za účelom odstránenia závady. 

 

  • dĺžku trvania servisného zásahu zaznamenáva softvér team viewer

 

  • potvrdenie o dĺžke trvania vám bude zaslané spolu s faktúrou

 

 

 

Za poskytnuté služby Vám bude vyhotovená faktúra a doručená poštou.