Osvedčenie o akreditácii udelené SNAS

 

     TÜV certifikát: ISO:9001 

 

TÜV certifikát: ISO:14001

 

     TÜV certifikát: ISO:45001

 

Oprávnenie na opravu a revízie pre tlakové zariadenia

 

Oprávnenie na opravu a revízie elektrozariadení

 

Oprávnenie na opravu a revízie zdvihákov

 

Rozhodnutie o autorizácii na výkon overovania určených meradiel

 

Rozhodnutie o registracii na opravu a montáž určených zariadení

 

 

Osvedčenie o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamovacieho zariadenia pre TK do 31.5.2021

 

Osvedčenie o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamovacieho zariadenia pre EK do 31.5.2021