ALBA Alb 1100 - meradlo teploty varu brzdovej kvapaliny

 

AVL DiSpeed 490 - meradlo otáčok vznetových a zážihových motorov

 

AVL DiSpeed 492 - meradlo otáčok vznetových a zážihových motorov

 

AVL otáčkomery

 

CASTROL MARK III E - meradlo teploty varu 

 

JOSAM JT295 a 14478 - otočné plošiny

 

KINEX K1 K2 kalibre na spájacie zariadenia

 

KINEX K1 kalibre na spájacie zariadenia

 

MAHA BFT 2000 - meradlo teploty varu brzdovej kvapaliny

 

MAHA IW2 EUROSYSTEM - valcová skúšobňa bŕzd s meraním brzdných síl

 

MAHA IW4 EUROSYSTEM - valcová skúšobňa bŕzd s meraním brzdných síl

 

MAHA IW7 EUROSYSTEM - valcová skúšobňa bŕzd s meraním brzdných síl

 

MAHA IW10 EUROSYSTEM - valcová skúšobňa bŕzd s meraním brzdných síl

 

MAHA LMS 20.0 - skúšačka zavesenia a uloženia kolies

 

MAHA LMS 202 - zariadenie na kontrolu v zavesení a uložení kolies

 

MAHA LMS 101 - zariadenie na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies

 

MAHA MLT 3000 - meradlo svetlometov

 

MAHA otáčkomery

 

MAHA PMS 3/X - zariadenie na skúšanie zavesenia a uloženia kolies

 

MAHA PMS 3/X PIT - zariadenie na skúšanie zavesenia a uloženia kolies

 

MAHA PMS 3/2 - zariadenie na skúšanie zavesenia a uloženia kolies

 

MAHA PMS 3.5 - zariadenie na skúšanie zavesenia a uloženia kolies

 

MAHA Rotophon 1 - meradlo otáčok zážihových a vznetových motorov

 

MAHA RPM VC2 - meradlo otáčok vznetových a zážihových motorov

 

MAHA SLT1 - prístroj na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti

 

MAHA VZM 300 - meradlo spomalenia vozidla decelometer

 

MZZH - monitorovacie záznamové zariadenie

 

OMCN 850 - skúšačka zavesenia a uloženia kolies

 

OMCN 850/l - skúšačka zavesenia a uloženia kolies

 

OMCN 855 - skúšačka zavesenia a uloženia kolies

 

OMCN 855/I - skúšačka zavesenia a uloženia koliesl

 

SILVERADO S304B-3Y202 - meradlo hĺbky dezénovej drážky pneumatík

 

SMREK 12V13P - prístroj na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia

 

SMREK LS 24V15P - prístroj na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia

 

TRAKT - meradlo ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy so spojkovou hlavicou

 

 

 

Osvedčenie o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamovacieho zariadenia pre TK do 31.5.2021

 

Osvedčenie 52370 o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamovacieho zariadenia pre TK od 31.5.2021