ODBORNÉ PREHLIADKY PODĽA PLATNÝCH  EN A STN NORIEM

 • Kontrolujeme:
 • zdviháky vozidiel, zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a brány všetkých značiek
 • elektrické časti zdvihákov, kompresorov, striekacích boxov, ručného náradia a pod.
 • kompresory, tlakové delá, tlakové nádoby
 • školíme obsluhu zdvíhacích a tlakových zariadení

 

KONIEC AMATERIZMU V REVÍZIÁCH

Máme:

 • 9 technikov s osvedčením pre elektro, zdvih, alebo tlak
 • strediská  Bratislava, Ružomberok, Košice, Praha a Brno
 • špeciálne upravené vozidlá pre kontrolu zdvihákov do 5 ton
 • tenzometrické snímače sily na kontrolu kanálových zdvihákov do 20 ton
 • špičkové revízne testery Fluke a Chauvin Arnoux
 • 2 tony olovených závaží na každej prevádzke
 • 15 ton nerezových závaží
 • ultrazvukové merače hrúbky stien tlakových nádob
 •  vysoko presné číslicové tlakomery
 • termokameru
 • vlastné nákladné vozidlá a vysokozdvižné plošiny do 10 m
 • návody na obsluhu, bezpečnostné nálepky a skrátené návody  

 

ODBORNOSŤ JE NUTNÁ, VEĎ IDE O ĽUDSKÉ ŽIVOTY A ŠETRENIE NÁKLADOV NA OPRAVY

 • zdviháky pre  osobné a nákladné vozidlá:
  • všetky zdviháky preťažujeme špeciálnymi vozidlami alebo simulujeme zaťaženie tenzosnímačmi až do 20ton
  • robíme vizuálnu kontrolu pod záťažou - ukotvenia, stavu betónu, nosných a bezpečnostných prvkov, trhlín
  • meriame pokles zdviháka pod záťažou
  • kontrolujeme stabilitu tlaku – pokles zdviháka pri strate tlaku
  • revízna správa, premazanie a základné nastavenie zdviháka sú v cene revízie
  • doplníme chýbajúcu dokumentáciu a piktogramy na zdvihákoch

 

 • elektro - revízie a odborné prehliadky:
  • meriame impedanciu, izolačný stav, prechodový odpor, odpor ochranného vodiča a ďalšie parametre na elektrických zariadeniach do 1000V, vrátane výbušných prostredí
  • kontrolujeme dôležité elektrické parametre na hybridných vozidlách
  • termokamerou Fluke zistíme preťažené – prehriate miesta v rozvádzačoch, na vedeniach, v krabiciach, a zabránime tak poruchám, resp. požiarom

 

 • tlakové nádoby a kompresory:
  • v kritických miestach kontrolujeme stav tlakových nádob ultrazvukom. Sú to napr. teplom ovplyvnené zóny v okolí zvarov, návarky, korózia vplyvom kondenzu v spodnej časti a pod.
  • robíme tlakové skúšky nádob

kontrolujeme stav funkčnosti a nastavenie pretlakových bezpečnostných ventilov

 

 

 

Cenník tejto služby nájdete TU