V priebehu 20-tich rokov existencie dodala spoločnosť Homola spol. s r.o. odberateľom veľké množstvo zariadení, ktoré sú dlhodobo v prevádzke a je nutné neustále vykonávať na nich údržbu, resp., opravy.

 

Spoľahlivý, rýchly a kvalitný  servis je jednou z predností spoločnosti Homola spol. s r.o..

 

Na všetky nové dodávané zariadenia poskytuje spoločnosť Homola spol. s r.o. záruku v trvaní 12, resp. 6 mesiacov. Záruka sa neposkytuje na spotrebný materiál.

 

Nahlasovanie údržby, opráv, ich evidencia, spracovanie a vykonanie je proces pomerne zložitý, pri ktorom je nutné zosúladiť čas servisných technikov, ako aj príjem potrebných náhradných dielov, resp. spotrebného materiálu.

 

Nutné je tak isto sledovať časový priebeh vykonávanej práce, aby nedošlo k časovým  prestojom.

Ďalej je nutné každý servisný zásah u príslušného zákazníka na danom zariadení evidovať.

Predpokladom  je presná evidencia dodaných zariadení na základe ich  výrobného čísla.

 

Zariadenie daného výrobného čísla je natrvalo evidované v systéme a všetky poskytnuté služby ( doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, vyhotovenie a zaslanie odborných prehliadok resp. pasportu, zaškolenie, údržba, záručný a pozáručný servis, kalibrácie a revízie ) sa  evidujú  vo vzťahu k danému výrobnému číslu, čím sa postupne vytvorila a neustále vytvára  história  zariadenia až do jeho konečného vyradenia z používania.

 

Ako všetci vieme, valcové skúšobne bŕzd dostávajú na Vašich STK linkách pekne zabrať, a preto je nevyhnutná ich pravidelná údržba:  

 

PONUKA VÝHODNEJ ÚDRŽBY VALCOVKY

 

Potrebujete sa objednať na servis? Je tu pre Vás vedúci servisu na každej našej predajni: Kontakty

 

Pomôžte nám skrátiť čas servisného zásahu nasledovne:

- pripravte si typ prístroja

- výrobné číslo a rok výroby zo štítku prístroja

- skúste čo najlepšie popísať závadu

- ak viete, o ktorý náhradný diel ide, pozrite sa do návodu či rozstrelu dielov a nahláste nám objednávacie číslo.

 

Nechajte si urobiť ponuku resp.cenový odhad:

- účtuje sa použitý materiál

- práca (čas opravy)

- kilometrovné

 

Najviac nás teší, keď počujeme, že prístroj od nás z roku 1995,6,7,8.. stále funguje a vy máte po toľkých rokoch stále komu zavolať na údržbu.

 

Prečítajte si článok Ako montujeme zariadenia.