Vzdialená pomoc

Potrebujete zmeniť konfuguráciu vášho PC či odstrániť závadu?
Využite našu vzdialenú pomoc, je to jednoduché.

Ako to funguje?

Ako to funguje?
Stiahnite si aplikáciu Vzdialenej pomoci

Podminenky poskytnutia vzdalenej pomoci

Spustením aplikácie na vzdialené ovládanie Vášho PC dávate svoj súhlas ku zmenám v jeho konfigurácii vedúcim k odstránieniu vzniknutého problému.

Zároveň ste povinný popísať telefonicky , mailom alebo inak nášmu technikovi celú vzniknutú situáciu, na odstránení ktorej sa má formou vzdialenej pomoci podielať.

Spustením aplikácie vzdialenej pomoci zároveň súhlasíte s cenou 20,- € za každú začatú polhodinu aj s pripojením a podmienkami tu uvedenými. Faktúra za poskytnuté služby Vám bude vyhotovená a doručená poštou.

Chcete sa dozvedieť viac?
Zavolajte nám
Bratislava:0905 200 100
Ružomberok: 0905 300 100
Košice:0915 700 100
Brno: +420 602 588 178
Praha: +420 725 499 333